Đối Tác Chiến Lược       

Để kết nối khách hàng với những chuyên gia quốc tế, đặc biệt là trong các giao dịch xuyên biên giới, VMK có mối quan hệ hợp tác với những công ty luật quốc tế và khu vực. Một số doanh nghiệp mà VMK đã và đang hợp tác bao gồm: Arent Fox LLP (Mỹ), Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP (Mỹ), DLA Piper Singapore Pte Ltd, Keystone Law Corp (Singapore), Focus Advokater (Đan Mạch), Ladegaard, Rasmussen & Partnere (Đan Mạch), David Lim & Partners (Singapore), JW Law (Hàn Quốc), DFDL/Mekong Law Group (Đông Dương), và Raja, Darryl & Loh (Malaysia).


VMK cũng là thành viên của Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA), Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương (IPBA), Hiệp hội Luật châu Á và Thái Bình Dương (LAWASIA), Hiệp hội các luật sư châu Âu (AEA), Hiệp hội Quốc tế INTA, Hiệp hội Luật sư Châu Á APPA, và Hiệp hội Sở hữu trí tuệ ASEAN (IPA ASEAN).

© Since 2001 VMK (Vu Mackenzie) Vietnam Law Firm LLC