Sứ Mệnh       

Với tôn chỉ lợi ích của khách hàng phải được đặt lên trên hết, mục tiêu phát triển của VMK là mang đến những dịch vụ phù hợp và hữu ích cho từng khách hàng.

Chúng tôi làm việc trên cơ sở những cam kết:

• Thấu hiểu hoạt động doanh nghiệp để giúp khách hàng đạt được mục đích đặt ra.
• Mang đến dịch vụ pháp lý cao cấp xây dựng riêng cho từng khách hàng với chi phí hợp lý.
• Cung cấp giải pháp tối ưu đến từng khách hàng với sự thống nhất của các cộng sự thành viên giàu kinh nghiệm.
• Luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tại bất cứ thời điểm nào, kể cấu khi hợp đồng đã được thanh lý.
• Xây dựng môi trường làm việc khuyến khích ý tưởng sáng tạo với những cộng sự thành viên.
• Chia sẻ sự thành công với các thành viên và xã hội.

© Since 2001 VMK (Vu Mackenzie) Vietnam Law Firm LLC