Tư vấn Pháp luật       

Lĩnh vực Đầu tư Trong nước       


Đầu tư trong nước, đầu tư với yếu tố nước ngoài là một trong những thế mạnh của VMK. Chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài khác nhau để thiết lập dự án đầu tư và giúp họ trong các hoạt động tại Việt Nam.


Các khía cạnh chính trong đầu tư hướng nội của chúng tôi gồm có:
• Tư vấn Tiếp cận Thị trường: nghiên cứu pháp lý và đánh giá các thẩm định của pháp luật;
• Cơ cấu đầu tư và các vấn đề cấp giấy phép: Tư vấn và chuẩn bị tài liệu pháp lý cho việc cấp Giấy phép đầu tư / chấp thuận cho công ty 100% vốn nước ngoài, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, và các phương diện kinh doanh khác;
• Đại diện khách hàng đàm phán, thương thảo các vấn đề liên quan tới pháp luật;
• Làm việc với các cơ quan chính phủ và giải quyết các thủ tục hành chính;
• Xử lý các thủ tục sau cấp phép cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài;
• Tư vấn về vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
• Thanh lý đầu tư và tái cơ cấu doanh nghiệp.Lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng       


Chúng tôi tư vấn cho các ngân hàng trong và ngoài nước, các tổ chức tài chính và khách hàng về những khoản vốn vay, các giao dịch tài chính dựa trên pháp luật Việt Nam.


Lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng của chúng tôi bao gồm:
• Tư vấn ​​pháp lý cho các khoản vay, huy động vốn, các giao dịch tài chính, bao gồm cả dịch vụ điều tra thẩm định;
• Kết nối đối tác dự án;
• Dịch vụ tài chính liên quan tới đầu tư bất động sản;
• Tín dụng và tài chính dựa trên tài sản đảm bảo;
• Hệ thống cấu trúc bảo mật tài chính;
• Sự chấp thuận của cơ quan luật pháp, đăng ký và thực thi các khoản cho vay, thanh khoản;
• Nghiên cứu và soạn thảo các tài liệu ngân hàng;
• Quy chế pháp luật và tư vấn pháp lý.


Địa ốc và Xây dựng       


Với sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường bất động sản ở Việt Nam, bộ phận tư vấn Bất động sản và Xây dựng của chúng tôi đã gặt hái nhiều thành công trong các giao dịch bất động sản, tài chính bất động sản và công trình xây dựng liên quan. Chúng tôi tư vấn cho các nhà phát triển bất động sản, quỹ đầu tư bất động sản, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà thầu, nhà tư vấn và quản lý bất động sản trong một loạt các vấn đề ở lĩnh vực này.


Lĩnh vực Bất động sản và Xây dựng của chúng tôi gồm có:
• Tư vấn về vấn đề pháp lý cho các dự án phát triển bất động sản và xây dựng;
• Mua bán, quản lý trung tâm thương mại cùng khu dân cư, kinh doanh và cho thuê;
• Phát triển dự án và kết nối đầu tư, liên doanh;
• Hợp đồng giữa đơn vị chủ quản và người thuê;
• Quản lý dự án;
• Các cơ quan chức năng và những vấn đề cấp giấy phép cho các dự án bất động sản;
• Hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua sắm thiết bị, vật tư;
• Tư vấn về quản lý hợp đồng.


Lĩnh vực Công nghệ và Viễn thông       


Lĩnh vực tư vấn Công nghệ và Viễn thông của chúng tôi đặc biệt năng động trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng trong CNTT, truyền thông và các ngành công nghiệp viễn thông. VMK đại diện và tư vấn cho các công ty công nghệ, các công ty viễn thông, các công ty truyền thông giải trí, các nhà cung cấp dịch vụ internet và các nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng.


Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Thương mại điện tử và luật pháp Internet;
• Bảo mật dữ liệu và Hệ thống an ninh;
• Pháp luật về truyền thông & giải trí;
• Thỏa thuận CNTT với nhà cung ứng;
• Nội dung / thỏa thuận sản xuất;
• Thỏa thuận mua sắm / cung cấp trong CNTT và sản phẩm và dịch vụ viễn thông;
• Dự án CNTT và Viễn thông;

© Since 2001 VMK (Vu Mackenzie) Vietnam Law Firm LLC