Tư vấn Kinh doanh & Đầu tư       

Vượt trên cả mong đợi của khách hàng và nhân sự của Vũ MacKenzie là việc tiếp tục mở rộng và củng cố chất lượng dịch vụ nhằm mang lại sự thành công cho khách hàng và các bên có liên quan.


Vũ MacKenzie không chỉ am hiểu hiểu những cơ hội và thách thức trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi mà còn đánh giá cẩn trọng, sâu sắc về các nhân tố tạo ra thay đổi để điều chỉnh dịch vụ cung cấp cho thực sự phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của khách hàng.


Vũ MacKenzie tự tin về khả năng cung cấp các dịch vụ tích hợp “trọn gói” một cách chuyên nghiệp, có chất lượng cao và chuyên môn sâu; từ các dịch vụ đảm bảo đến các dịch vụ tư vấn chuyên ngành trong các hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động mang tính chất đặc thù. Các dịch vụ điển hình bao gồm:


Dịch vụ liên quan đến đấu thầu/lựa chọn nhà cung cấp       


Đấu thầu là một phương thức minh bạch để lựa chọn đơn vị cung cấp hoặc thi công tốt nhất (trong các gói thầu mua sắm hoặc xây lắp), giúp bên mời thầu giảm được chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Đấu thầu còn là thủ tục bắt buộc áp dụng đối với các gói thầu mua sắm, cung ứng dịch vụ hoặc xây lắp công trình được quy định tại Luật đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực tư vấn về đấu thầu, VMK đã xây dựng được một đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng các yêu cầu của Luật đấu thầu và có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu và chứng chỉ hành nghề tư vấn đấu thầu do Cục quản lý đấu thầu cấp. Với lợi thế về đội ngũ nhân sự và quan hệ sâu rộng với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực đấu thầu, VMK có đủ năng lực cung cấp cho các cơ quan, đơn vị dịch vụ đấu thầu một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.


Các dịch vụ tư vấn liên quan đến đấu thầu do VMK cung cấp bao gồm:
• Đào tạo tập huấn về Mua sắm đầu thầu;
• Rà soát và Tư vấn Hồ sơ mua sắm đấu thầu đã thực hiện;
• Xây dựng, hoàn thiện các qui định về mua sắm đấu thầu;
• Tư vấn, thẩm định, huấn luyện và tham gia thương thảo gói thầu sẽ thực hiện;
• Tư vấn chung về thủ tục đấu thầu;
• Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
• Tư vấn lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
• Tư vấn thẩm định, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
• Tư vấn, hỗ trợ thương thảo, ký kết hợp đồng;
• Tư vấn xử lý các tình huống trong đấu thầu.Dịch vụ Tư vấn Thẩm tra       


Đối với Vũ MacKenzie, việc cung cấp các dịch vụ tư vấn Thẩm tra chất lượng cao là kim chỉ nam cho hoạt động của chúng tôi cũng như của khách hàng. Vũ MacKenzie cung cấp các dịch vụ cho số lượng và nhóm khách hàng lớn ở Việt Nam.


Các Kỹ sư định giá, chuyên gia và các kiểm toán viên cao cấp là cộng sự của Vũ MacKenzie đều được trang bị các kiến thức sâu rộng về quản lý chi phí xây dựng, kiểm toán và chuyên ngành có liên quan, có kinh nghiệm phong phú tích luỹ qua nhiều năm công tác. Các đặc trưng này đã lý giải việc Vũ MacKenzie nổi tiếng tại Việt Nam về các dịch vụ tư vấn, mang lại giá trị gia tăng vượt trội cho khách hàng.


Vũ MacKenzie áp dụng các công nghệ, phương pháp tiếp cận và phương pháp luận khoa học theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng cho việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng để đảm bảo rằng các dịch vụ đó đạt chất lượng cao nhất.Dịch vụ rà soát trình tự thủ tục thoái vốn DNNN       


Vũ MacKenzie thực hiện Dịch vụ bao gồm: kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục lựa chọn, thuê tổ chức định giá xác định giá khởi điểm bán cổ phần (Thoái vốn DNNN), cụ thể:
• Rà soát việc xây dựng phương án bán, bao gồm: Trình tự thủ tục thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá, Trình tự thủ tục thực hiện thẩm định giá, tư vấn bán cổ phần, Thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần; thành lập Hội đồng chào bán cổ phần.
• Rà soát công tác tổ chức chào giá rộng rãi, công khai, thực hiện thoái vốn các dự án thủy điện, công bố thông tin rộng rãi cho các nhà đầu tư.
• Rà soát việc công bố thông tin, niêm yết thông tin về việc chào bán tại các điểm đăng ký tham dự mua cổ phần, thông báo công khai về danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.
• Rà soát việc tổ chức cho các nhà đầu tư đăng ký tham dự mua cổ phần và phát Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận.
• Rà soát việc mở phiếu tham dự chào mua của các nhà đầu tư.
• Rà soát việc lựa chọn được nhà đầu tư.
• Rà soát quy trình phê duyệt kết quả chào bán, thương thảo và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với nhà đầu tư trúng thầu .v.v…Dịch vụ thẩm định lựa chọn đối tác đầu tư, rà soát pháp lý và đánh giá kết quả đề án hoặc hiệu quả dự án đầu tư       


Vũ MacKenzie thực hiện dịch vụ Thẩm định lựa chọn đối tác đầu tư theo qui định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đấu thầu; Rà soát pháp lý và đánh giá kết quả thực hiện Đề án/ Dự án sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền; qua đó đưa ra ý kiến tư vấn đánh giá, so sánh theo quy định của Nhà nước để chủ đầu tư tham khảo xem xét làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án, quyết định đầu tư Đề án/ Dự án.


Ngoài ra, Vũ MacKenzie cũng xem xét thực hiện:
• Hỗ trợ đánh giá lại hiệu quả dự án, việc dừng thực hiện dự án và giá trị tổn thất đầu tư;
• Xác định trách nhiệm bồi thường đối với tập thể và cá nhân liên quan;
• Hỗ trợ kiểm tra làm rõ nguồn và chi phí đầu tư trong quá trình xây dựng cơ bản.Dịch vụ Hỗ trợ Chứng khoán và Thị trường vốn       


Với thị trường tài chính và vốn luôn thay đổi của Việt Nam, chúng tôi tư vấn và hỗ trợ các tổ chức tài chính, chứng khoán, quản lý quỹ, công ty niêm yết và các công ty chưa niêm yết trong huy động vốn trên thị trường với các vấn đề chính và phụ của chứng khoán. Dịch vụ Chứng khoán & Thị trường Vốn thực hành được liên kết chặt chẽ với dịch vụ Tài chính và Ngân hàng của chúng tôi.


Các dịch vụ về Chứng khoán và Thị trường vốn:
• Tư vấn tuân thủ quy chế về các vấn đề pháp lý cho công ty niêm yết;
• Các dịch vụ mở ban đầu của các công ty tại Việt Nam;
• Tư vấn về danh sách các công ty tại Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
• Thẩm định và tư vấn ​​pháp lý đối với pháp luật Việt Nam cho các dịch vụ quốc tế;
• Cổ phần hóa và tái cấu trúc;
• Tái cơ cấu doanh nghiệp;
• Hình thành quỹ đầu tư và các vấn đề liên quan đến quỹ bao gồm chuẩn bị cơ cấu và niêm yết.Dịch vụ Hỗ trợ về Thuế       


Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về kế hoạch thuế và các vấn đề liên quan đến thuế cho tất cả các mảng kinh doanh tại Việt Nam. Luật sư về thuế của chúng tôi tư vấn về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (bao gồm khách hàng Việt Nam và nước ngoài), thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, và chúng tôi làm việc chặt chẽ với các công ty kiểm toán về kế hoạch thuế cho các tập đoàn.


Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Lập kế hoạch thuế;
• Thuế ưu đãi;
• Tranh chấp về thuế và Thẩm định;
• Thuế khấu trừ trong các giao dịch và dịch vụ xuyên biên giới;
• Thuế thu nhập từ vốn trong các vụ sáp nhập và mua lại;
• Thuế đối với bất động sản và phát triển bất động sản;
• Hoàn thuế (thuế VAT nhập khẩu và hải quan);
• Cấu trúc đầu tư trong và ngoài nước.


Dịch vụ Liên quan Thương mại và Kinh doanh Quốc tế       


Việt Nam đã gia nhập WTO, EVFTA…, và với sự hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, Vu Mackenzie liên kết chặt chẽ với những công ty luật quốc tế từ Mỹ đại diện cho các công ty địa phương Việt Nam trong các vụ kiện chống bán phá giá, thẩm định độ an toàn, và kiểm toán hải quan.


Phối hợp với các công ty Tư vấn và kiểm toán quốc tế, chúng tôi tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề sau:
• Điều lệ và quy tắc của WTO, EVFTA…
• Hợp đồng mua bán quốc tế và các vấn đề liên quan;
• Các vấn đề về Thương mại quốc tế;
• Các vụ kiện chống bán phá giá, thuế đối kháng, và thẩm định độ an toàn;
• Hải quan và tuân thủ quy chế xuất nhập khẩu;
• Kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt kinh tế.

© Since 2001 VMK (Vu Mackenzie) Vietnam Law Firm LLC