DỊCH VỤ PHÁP LÝ & TỐ TỤNG       

Tập đoàn và Doanh nghiệp       


Bộ phân chuyên phụ trách các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý cho khách hàng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về việc tuân thủ các quy chế pháp lý cần có và bắt buộc liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ.


Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Thành lập và đăng ký chi nhánh và văn phòng đại diện tại Việt Nam;
• Dịch vụ thư ký riêng phụ trách thương thảo cho các tập đoàn;
• Quy chế pháp lý và các vấn đề pháp lý cần được tuân thủ;
• Hợp đồng thương mại và các vấn đề liên quan trong hợp đồng;
• Vấn đề lao động và tuyển dụng, quản lý nhân sự;
• Nhượng bản quyền, cơ quan đại diện và phân phối;
• Quản trị tập đoàn và quy chế trách nhiệm;
• Tái cơ cấu doanh nghiệp;
• Khả năng thanh khoản;
• Kết hợp các công ty và phương diện đầu tư trong khu vực pháp lý ở nước ngoài.Mua bán Sáp nhập


Luật sư của VMK đã tiên phong trong tư vấn mua bán sáp nhập / Vốn chủ sở hữu tư nhân tại Việt Nam. Chúng tôi đã đảm nhận vị trí cố vấn pháp lý cho những cột mốc mua bán sáp nhập (xuyên biên giới và nội địa) từ khi hoạt động mua bán sáp nhập tại Việt Nam mới bắt đầu. Luật sư của chúng tôi đã được đánh giá bởi cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia pháp lý như các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, với kinh nghiệm đáng nể của họ trong các giao dịch trong và ngoài nước.


Dịch vụ tư vấn Mua bán sáp nhập của chúng tôi bao gồm:
• Tư vấn hợp đồng và quy chế giao dịch;
• Điều tra, thẩm định;
• Chuẩn bị và đàm phán các thỏa thuận mua lại, thỏa thuận sáp nhập, và các văn bản giao dịch khác;
• Quản trị doanh nghiệp, quy chế nhiệm vụ & trách nhiệm;
• Hồ sơ chính phủ, thủ tục đăng ký và quy trình phê duyệt;
• Tư vấn về thuế và các vấn đề liên quan.


Sở hữu Trí tuệ


Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ sở hữu trí tuệ và các vấn đề liên quan. Các vụ việc về sở hữu trí tuệ được xử lý bởi đội ngũ luật sư chuyên về Sở hữ trí tuệ và Công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong nước và quốc tế trong sáng tạo, bảo vệ, và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và các nước khác thông qua mạng lưới liên kết với với công ty luật trên toàn thế giới cũng như với các cơ quan đăng ký, kiểm định.


Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Các tìm kiếm có sẵn và tư vấn trước khi nộp đơn;
• Đăng ký nhãn hiệu thương mại, bản quyền, thiết kế và bằng sáng chế tại Việt Nam và các nước khác trên toàn thế giới;
• Các vấn đề liên quan tới gia hạn;
• Cấp giấy phép, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại và hợp đồng liên quan đến Sở hữu trí tuệ;
• Kiểm toán sở hữu trí tuệ và thẩm định điều tra;
• Tư vấn Sở hữu trí tuệ và quản lý danh mục Sở hữu trí tuệ cho khách hàng;
• Mạo danh và các dịch vụ chống vi phạm bản quyền;
• Tên miền, Thương hiệu;
• Thực thi quyền sở hữu trí tuệ.


Giải quyết tranh chấp


Chúng tôi đại diện cho khách hàng trước tòa án và các diễn đàn trọng tài ở Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, doanh nghiệp, thương mại quốc tế, xây dựng, sở hữu trí tuệ và tranh chấp lao động. Luật sư và người bào chữa (luật sư tranh tụng) của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong thủ tục tố tụng tại tòa án tỉnh, thành phố ở các cấp khác nhau.


Dịch vụ Giải quyết tranh chấp của chúng tôi gồm có:
• Đàm phán và Hòa giải;
• Đại diện cho khách hàng với các thủ tục tố tụng của tòa án và cơ quan chính phủ;
• Thủ tục trọng tài;
• Các cách Giải quyết tranh chấp khác.


Dịch vụ Tố tụng


Dịch vụ Dịch vụ Tố tụng của chúng tôi trong các lĩnh vực sau:
• Tố Tụng Hình sự
• Tố Tụng Dân sự
• Hôn nhân gia đình
• Thừa kế, phân chia tài sản
• Đất đai, Bất động sản...


© Since 2001 VMK (Vu Mackenzie) Vietnam Law Firm LLC